extra

Här kan du läsa lite om fonlämningar.

I Göta,Lilla edet finns det förmodligen en  kolerakyrkogård.

Den ligger lite mer Söder ut än vad det står på kartan.

Tack för informationen, CHristoffer

Läs mer här om platsen:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Fuxerna+42%3A1&url=14%2F1462%2F1665%2Fdokument%2F1665-0042-01-D.jpg

Kolera var ett slag av pesten som kom över havet. Första gången sverige blev drabbad var 1834. År 1860 spreds koleran åter igen över sverige. Den sista gången någon blev sjuk av kolera i sverige var 2004.

Lödese, söder om Lilla edet är en gammal medeltida stad.

läs mer på: 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?use_id_extent=true&extent=331827,6435806,332077,6436056&tab=   3&objektid=10176300230001&layers=Sverige;Fornl%C3%A4mningar%20geometrier;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering;&overview=0 

väldigt lång adress :)

Läs mer om järnålder o.s.v här och arkeologi:

http://www.6ahistoria.n.nu/arkelogi

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)